Η ισότητα των φύλων στην απασχόληση αποτελεί ένα μείζον κοινωνικό και πολιτικό στοίχημα στη χώρα μας, λόγω των πολύ μεγάλων ανισοτήτων φύλου στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Η ευόδωση του στοιχήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές επιλογές που αφορούν το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, άρα η πολιτική ισότητας των φύλων θα πρέπει να επεκτείνει την εμβέλεια παρέμβασής της και στο πεδίο της αναπτυξιακής πολιτικής.

Από την άλλη πλευρά, η αναπτυξιακή στρατηγική και πολιτική της χώρας οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη της ότι η αύξηση του γυναικείου ποσοστού απασχόλησης και η μείωση των ανισοτήτων φύλου στην αγορά εργασίας μπορούν να συμβάλουν σημαντικά ή και καθοριστικά στην επίτευξη κομβικών αναπτυξιακών στόχων: στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και την οικονομική βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, που απειλείται από τη δημογραφική γήρανση.

Οι κοινωνικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στην «οικονομία της φροντίδας» αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο μιας προοδευτικής αναπτυξιακής στρατηγικής με έντονο κοινωνικό πρόσημο, που συμβάλλει αλλά και επωφελείται από την προώθηση της γυναικείας απασχόλησης και της ισότητας των φύλων.

 

* Kείμενο εργασίας της

Μαρίας Καραμεσίνη, Καθηγήτριας Παντείου Πανεπιστημίου, μέλους Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του ΕΝΑ