Οι συνεταιριστικές και κοινωνικές επιχειρήσεις υπηρετούν τις ανάγκες των ανθρώπων με βιώσιμο τρόπο από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί κεντρικό και αναπόσπαστο στοιχείο της συνεταιριστικής οικονομίας και κουλτούρας.

Η αναγνωρισμένη ανθεκτικότητα και συμβολή των επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη βιώσιμη ανάπτυξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα σε μια παγκόσμια συνθήκη πολλαπλών κρίσεων: Πανδημική, ενεργειακή, γεωπολιτική, πληθωριστική, επισιτιστική, προσφυγική, κλιματική κρίση και ανισότητες εισέρχονται σε άμεση αλληλεπίδραση προκαλώντας μαζικές ανθρώπινες απώλειες, εκτεταμένη φτώχεια και υλική στέρηση, ανυπολόγιστες υλικές ζημιές και πρωτόγνωρα επίπεδα οικονομικής και κοινωνικής αβεβαιότητας.

Το παρόν άρθρο περιγράφει τους άξονες μιας Εθνικής Στρατηγικής για την υποστήριξη της ΚΑΛΟ, με στόχο την αξιοποίηση των αναπτυξιακών ευκαιριών που παρουσιάζει ο εν λόγω τομέας για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την περιφερειακή και κοινωνική συνοχή, την ενεργειακή δημοκρατία, την αγροτική ανάπτυξη, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη εν γένει.

 

* Κείμενο εργασίας των

Ιφιγένειας Δουβίτσα, Καθηγήτριας – Συμβούλου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Γιάννη Ευσταθόπουλου, Οικονομολόγου, Συντονιστή Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης ΕΝΑ

Γιώργου Σταμπουλή, Αναπληρωτή Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Διαβάστε ακόμη: