Στις 3 Μαρτίου 2022 κατατέθηκε στη Βουλή προς συζήτηση σχέδιο αθλητικού νόμου, μέρος του οποίου αφορά στον λεγόμενο «Ηλεκτρονικό Αθλητισμό», τα e-sports.

Όπως υποδηλώνεται στην Εισηγητική Έκθεση, το εν λόγω κεφάλαιο έχει σκοπό την καθιέρωση κι ενίσχυση του «Ηλεκτρονικού Αθλητισμού», μέσω της αναγνώρισης των ηλεκτρονικών παιγνίων που παραπέμπουν σε αθλητικού περιεχομένου εικονική δραστηριότητα μέσω ψηφιακού περιβάλλοντος ως πραγματικών αθλητικών δραστηριοτήτων.

Το πιο βασικό ερώτημα αφορά στην ορθότητα της αναγνώρισης του «Ηλεκτρονικού Αθλητισμού» ως αθλητισμού με την ευρεία και ειδικότερη έννοια που προσδίδουν όλοι οι θεσμικοί, επιστημονικοί και άλλοι αρμόδιοι φορείς στις έννοιες sport και αθλητισμός. Μια ενέργεια που δεν αποτελεί κοινή πολιτική στα κράτη-μέλη της ΕΕ, η πλειοψηφία των οποίων στέκεται τουλάχιστον με σκεπτικισμό στην εν λόγω προσπάθεια διάφορων επιχειρηματικών κύκλων.

Όπως προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία και τη δημόσια επιστημονική συζήτηση διεθνώς, τα e-sports στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενταχθούν σε ειδικό κανονιστικό πλαίσιο και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αναγνωρισθούν ως μέρος του εθνικού κι ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου. Κάθε άλλη απόφαση θα έχει αντιαθλητικό και αντικοινωνικό χαρακτήρα και θα προκαλέσει σοβαρές περιπλοκές στο μέλλον.

 

* Kείμενο εργασίας των

Ιούλιου Συναδινού, Εκπαιδευτικού – Ph.D Αθλητικής Κοινωνιολογίας, πρ. Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού (2015-2019)

Γιώργου Καλούδη, Δικηγόρου (Αθλητικό Δίκαιο), πρ. νομικού συμβούλου στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (2015-2019)

 

Διαβάστε ακόμη