Έχοντας διαχειριστεί με σχετική επάρκεια τις αυξημένες προσφυγικές ροές των δύο τελευταίων ετών, η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με την πρόκληση της επιτυχούς ένταξης των προσφυγικών πληθυσμών.

Σε πρόσφατο κείμενό της που δημοσιεύεται στην περιοδική έκδοση Middle East Flashpoint του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η ερευνήτρια Ελισάβετ Παρασκευά-Γκίζη μας θυμίζει ότι η αποτελεσματική ένταξη των προσφύγων είναι μια δυναμική και πολυεπίπεδη αμφίπλευρη διαδικασία: Προϋποθέτει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε ποικίλα πεδία πολιτικής όπως η εκπαίδευση και η υγεία, η πρόσβαση στην αγοράς εργασίας και η μόνιμη κατοικία, η οικογενειακή επανένωση, το δικαίωμα στην πολιτογράφηση και η συμμετοχή στα κοινά.

Πάνω απ’ όλα όμως συνυφαίνεται στενά με την καταπολέμηση των διακρίσεων και την αποδόμηση των προκαταλήψεων απέναντι στη διαφορετική εθνοτική, πολιτισμική και θρησκευτική ταυτότητα. Ως εκ τούτου, κλειδί για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η αποδοχή και η ενεργός στήριξη και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ:

Asylum seekers and refugees in Greece: Can we talk about integration?