Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1971. Είναι απόφοιτος του τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον «Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Εργάστηκε επί σειρά ετών σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα στη μελέτη, κατασκευή, διαχείριση και χρηματοδότηση σημαντικών έργων υποδομών όπως το Εθνικό Κτηματολόγιο, η Εγνατία Οδός, το Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, τα έργα Αυτοκινητοδρόμων με Συμβάσεις Παραχώρησης.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι τον Ιούλιο του 2019 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και συντονιστής της συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Διετέλεσε πρόεδρος των Επενδυτικών Συμβουλίων των νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020: του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund, του Ταμείου Υποδομών και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ.