Σπούδασε ελληνική φιλολογία στην Αθήνα και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει εργαστεί σε αντίστοιχες θέσεις στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.