Σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη (τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Essays on Informality and Minimum Wages») από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπλέον, είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στη Διεθνή Οικονομική & Χρηματοδοτική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Επιστήμη των Υλικών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στην Πολιτιστική Πολιτική & Διαχείριση από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Εργάστηκε επί σειρά ετών στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς και διαχείρισης και υλοποίησης έργων υποδομών και επιχειρηματικότητας. Από τον Μάρτιο του 2015 μέχρι τον Ιούλιο του 2019 διετέλεσε Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ & του ΤΣ στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης. Αρμοδιότητά της ήταν ο συντονισμός και η διαχείριση των Τομεακών Προγραμμάτων «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» και των Διασυνοριακών Προγραμμάτων Interreg.