Είναι διδάκτορας Πολιτικής Κοινωνιολογίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, University of Essex, UK) με ειδίκευση στην πολιτική συμπεριφορά και τα πολιτικά κόμματα. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως ερευνήτρια σε ινστιτούτα και φορείς έρευνας και τεκμηρίωσης και συνεργάζεται με διεθνή δίκτυα ερευνητών. Τα ερευνητικά της projects εστιάζουν στις διεθνείς εμπορικές/επενδυτικές συμφωνίες, τα κοινά αγαθά και το πεδίο των δικαιωμάτων που αναδύεται στην ψηφιακή εποχή. Σχετικά άρθρα της, μονογραφίες και συμβολές σε συλλογικά έργα έχουν δημοσιευτεί στα ελληνικά και στα αγγλικά.  Μεταξύ άλλων έχει εργαστεί ως επιστημονική συνεργάτιδα και εμπειρογνώμονας στη Βουλή και σε υπουργεία, ως εκλογική παρατηρήτρια του ΟΑΣΕ, ως εισηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Διεύθυνση ΧΧΙΙΙ: Εμπόριο, Τουρισμός, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις).