Λίγα λόγια για το ΕΝΑ


Τι είναι

Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ είναι μια δεξαμενή σκέψης που επεξεργάζεται και καταθέτει συστηματικά στον δημόσιο διάλογο τεκμηριωμένες προτάσεις προοδευτικής πολιτικής. Από την ίδρυσή του, την άνοιξη του 2017, το ΕΝΑ λαμβάνει ενεργά μέρος στη δημόσια συζήτηση για τα διακυβεύματα του παρόντος και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Αξιοποιώντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, που διαρκώς εμπλουτίζεται, διερευνά και αναδεικνύει εναλλακτικές θεωρητικές πλαισιώσεις, πρωτότυπες προσεγγίσεις και διεθνείς καλές πρακτικές για την προώθηση της δίκαιης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης, την άρση των ανισοτήτων και αποκλεισμών και την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών.

 

Τι κάνει 

Το ΕΝΑ:

– Οργανώνει την παρέμβασή του σε θεματικούς κύκλους (Οικονομικής Συγκυρίας & Πολιτικής, Κοινωνικής Ανάλυσης, Πολιτικής Ανάλυσης, Ευρωπαϊκών & Διεθνών Εξελίξεων) και σε ομάδες εργασίας (για την Υγεία, τη Δημόσια Διοίκηση, το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα), τις οποίες πλαισιώνουν το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης & Ευημερίας, το Παρατηρητήριο των Κοινών και το Κέντρο Πολιτικής Θεωρίας.

– Αναλύει τις κυριότερες ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις, τις κυρίαρχες τάσεις της συγχρονίας στην οικονομία και την πολιτική, καθώς και τα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία και δεδομένα για την εγχώρια κοινωνική πραγματικότητα και τη δυναμική της σε δελτία που δημοσιεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

– Εκπονεί μελέτες με γνώμονα την αναζήτηση πρωτότυπων λύσεων σε σύγχρονες προβληματικές.

– Δημοσιεύει κείμενα εργασίας και πολιτικής με ευρεία θεματολογία, που κυμαίνεται από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ως την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και από την αρχιτεκτονική του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος ως τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τις πολιτικές υγείας.

– Φιλοξενεί συνεντεύξεις επιδραστικών διανοητών και έγκριτων αναλυτών.

– Διοργανώνει σεμινάρια, εργαστήρια, ημερίδες και συνέδρια και συμμετέχει ως εταίρος σε αντίστοιχες διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

– Διενεργεί έρευνες κοινής γνώμης που ανιχνεύουν τάσεις και αποτυπώνουν στάσεις της ελληνικής κοινωνίας.

– Εκδίδει τη σειρά βιβλίων «Βασικές Έννοιες», που προσφέρει μια εμπεριστατωμένη θεώρηση θεμελιωδών εννοιών της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνικής θεωρίας, εκκινώντας από μια καταστατικά προοδευτική αφετηρία.

 

Με ποιους 

Το ΕΝΑ πυκνώνει και αναβαθμίζει διαρκώς τις παρεμβάσεις του στη δημόσια σφαίρα. Στο δυναμικό του προστίθενται καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί αλλά και νέοι επιστήμονες και ερευνητές, καθώς και έμπειρα στελέχη από το χώρο της οικονομίας και της πολιτικής. Με τη βοήθειά τους το ΕΝΑ συνομιλεί με εκπροσώπους προοδευτικών εγχειρημάτων, ερευνητικών φορέων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, διευρύνοντας την ατζέντα του και το ακροατήριό του. Είναι πάντοτε ανοιχτό σε συνέργειες και συνεργασίες με αντίστοιχες οντότητες και πρωτοβουλίες, ενθαρρύνοντας σθεναρά συμπράξεις με υπερτοπικό ή διαθεματικό ιδίως χαρακτήρα.

 

Πώς

Το ΕΝΑ είναι ένα πρωτίστως συλλογικό συμμετοχικό εγχείρημα. Για την υλοποίηση του ερευνητικού του διαβήματος βασίζεται στη συνεισφορά όλων όσων επιθυμούν να συμβάλουν στις εργασίες του με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Για να επεκτείνει και να εμπλουτίζει τη δραστηριότητά του στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη συνδρομή των μελών του και στην οικονομική στήριξη φίλων και ενισχυτών, παράλληλα με τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα ή με την ανάληψη ερευνητικών έργων και μελετών.

 

Για ποιους

Οι επεξεργασίες του ΕΝΑ είναι προσβάσιμες από όλους και όλες. Απευθύνονται τόσο σε όσους και όσες έρχονται για πρώτη ίσως φορά σε επαφή με τις θεματικές με τις οποίες καταπιάνεται όσο και σε αυτούς ή αυτές που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην κατανόησή τους, στους επαΐοντες αλλά και στο ευρύ κοινό. Το σύνολο της ερευνητικής του παραγωγής είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του. Μέρος του υλικού του είναι δίγλωσσο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να συνδιαλέγεται με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Δημοσιεύσεις του φιλοξενούνται τακτικά σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα, ενώ τα βιβλία του διατίθενται σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία και ορισμένα διανέμονται ως πανεπιστημιακά συγγράμματα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες της χώρας.

 

Γιατί

Οι εναλλακτικές ιδέες, παντού και πάντοτε, είναι η κινητήρια δύναμη των κοινωνιών. Το ΕΝΑ συγκροτήθηκε, ακριβώς, ως χώρος υποδοχής, εμπέδωσης και διάχυσης εναλλακτικών ιδεών που μπορούν να τροφοδοτήσουν τη χάραξη εφαρμόσιμων προοδευτικών πολιτικών. Η επιθυμία του να συμβάλει στη διεύρυνση αυτού του χώρου και της απήχησης αυτών των ιδεών υπαγορεύει σταθερά και τις ερευνητικές του επιλογές.