Τι είναι το ΕΝΑ;

Το ΕΝΑ είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ερευνητικό κέντρο

Αποτελεί ένα βήμα ελεύθερου διαλόγου και ένα χώρο δημιουργίας και διάδοσης εναλλακτικών ιδεών με τελικό στόχο το μετασχηματισμό τους σε εφαρμόσιμες θεωρίες και πολιτικές τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Θα λειτουργήσει ως ερευνητικό κέντρο με αντικείμενο τη σύγχρονη παραγωγή και μελέτη ερευνών έχοντας ως στόχο την ανάδειξη και διακίνηση τόσο πρωτοποριακών εναλλακτικών πολιτικών όσο και πρωτότυπων θεωρητικών πεδίων προτείνοντας ουσιαστικές λύσεις για τα κύρια οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτισμικά προβλήματα της Ελλάδας και της Ευρώπης