Πολιτική

Συνοπτικός Οδηγός Δημόσιας Πολιτικής

Πώς σχεδιάζουμε, εφαρμόζουμε και αξιολογούμε μια δημόσια πολιτική; Με ποιους δείκτες και στόχους παρακολουθούμε την υλοποίησή της; Πώς τίθενται οι προτεραιότητες και με ποια κριτήρια; Μεταξύ ποιων εναλλακτικών σεναρίων επιλέγουμε; Πώς υπερβαίνουμε…