Τα τελευταία χρόνια έχει αναβιώσει το ενδιαφέρον για τους κατώτατους μισθούς τόσο σε επίπεδο ερευνητικό, αλλά κυρίως σε επίπεδο άσκησης πολιτικής.

Αυτό φαίνεται από το πλήθος των χωρών που εισάγουν για πρώτη φορά την εφαρμογή κατώτατου μισθού στην αγορά εργασίας ή αυξάνουν τον καθιερωμένο κατώτατο μισθό ακολουθώντας την εξέλιξη των μισθών.

Στην Ελλάδα, καταγράφεται από το 2012 αξιοσημείωτη μείωση του κατώτατου μισθού -ως μέρος των συνολικότερων πολιτικών λιτότητας- με αποτέλεσμα η χώρα να έχει σήμερα έναν από τους χαμηλότερους κατώτατους μισθούς σε σχετικούς όρους. Δεδομένου και των ευρημάτων από τις αγορές εργασίας άλλων χωρών, δημιουργούνται οι βάσεις για μια αλλαγή πολιτικής σε αυτόν το τομέα;

Μελέτη των

Ανδρέα Γεωργιάδη*Ιωάννη Καπλάνη** και Βασίλη Μοναστηριώτη***

* Αναπληρωτής Καθηγητής, Brunel University; Research Associate, University of Oxford
** Research Associate, London School of Economics
*** Αναπληρωτής Καθηγητής, London School of Economics