Το 2017 φαίνεται να αναδεικνύεται στο έτος που η οικονομία άφησε πίσω την ύφεση και πέρασε στη φάση της ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης για τρίτο συνεχές τρίμηνο.

Κινητήρια δύναμη της μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ σε ετήσια βάση υπήρξαν οι εξαγωγές από την πλευρά της ζήτησης και ο κλάδος της βιομηχανίας από την πλευρά της παραγωγής. Σε τριμηνιαία βάση, εκτός από τις εξαγωγές, θετική επίδραση στο ΑΕΠ του γ’ τριμήνου είχε η δημόσια κατανάλωση, ενώ από την πλευρά της παραγωγής οι κατασκευές και το εμπόριο συνέβαλαν στην αύξησή του.

Την ίδια στιγμή, η απασχόληση συνεχίζει να εξελίσσεται θετικά, καθώς δημιουργούνται κατά μέσο όρο ανά έτος πάνω από 100.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό κυρίως τομέα, με μεγάλο ποσοστό των προσλήψεων ωστόσο να αφορά σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Η τρέχουσα συγκυρία χαρακτηρίζεται από αρκετές ευνοϊκές εξελίξεις κυρίως στο πεδίο των δημόσιων οικονομικών. Η τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος εξελίχθηκε ομαλά χωρίς καθυστερήσεις κάτι που όχι μόνο αποκλείει ένα νέο κύκλο αβεβαιότητας αλλά και δημιουργεί συνθήκες προβλεψιμότητας για το βραχύ μέλλον.

Οι παραπάνω εξελίξεις αναδεικνύουν δύο κρίσιμα ζητήματα: Αφενός τους περιορισμούς που θέτουν οι αυστηρές συνθήκες λιτότητας, αφετέρου, και ίσως μεγαλύτερης σημασίας, την ανάγκη για επιτάχυνση του αργού, ωστόσο υπαρκτού, παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας.

 

Οµάδα Οικονοµικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι: Αιµ. Μαρσέλλου – Η. Κωσταράκος (ESRI)