Το ζήτημα της συμβολής των επιχειρήσεων στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης απασχολεί όλο και περισσότερο τη δημόσια συζήτηση. Προβλήματα όπως η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η διεύρυνση των κάθε είδους ανισοτήτων καθώς και η απαίτηση για περισσότερη διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων θέτουν νέες προκλήσεις στις επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance) συμβάλλουν στην αξιολόγηση μιας επιχείρησης σε σχέση με θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης τόσο από τους καταναλωτές και την κοινωνία εν γένει όσο και από τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και τους επενδυτές.

Στην Ευρώπη, μετά την πρώτη οδηγία για τις Μη Χρηματοοικονομικές Αναφορές (Non-Financial Reporting Directive), με βάση την οποία οι μεγάλες εταιρείες όφειλαν να προχωρήσουν στη δημοσίευση σχετικών εκθέσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε νέα οδηγία για την Υποβολή Εκθέσεων Βιωσιμότητας από τις εταιρείες (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD). Η νέα οδηγία διευρύνει σημαντικά την περίμετρο των άμεσα υπόχρεων επιχειρήσεων και φιλοδοξεί να αναβαθμίσει την αποτύπωση των πολιτικών τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης με τυποποιημένα, αιτιολογημένα και πιστοποιημένα έγγραφα πληροφοριών.

Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ συμβάλλοντας στον σχετικό διάλογο, διοργάνωσε ημερίδα, την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens για τις πολιτικές ESG και το νέο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ.

Στην ημερίδα εξετάστηκαν τα ακόλουθα ενδεικτικά ερωτήματα:

  • Είναι τα κριτήρια ESG ένα εργαλείο για τη μείωση του βαθμού έκθεσης των επιχειρήσεων σε μακροπρόθεσμους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διοικητικούς κινδύνους; Μπορούν επιπλέον να αποτελέσουν ένα ουσιαστικό βήμα ανάληψης μεγαλύτερης ευθύνης από τις επιχειρήσεις απέναντι στις σύγχρονες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις;
  • Μπορεί η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία CSRD να συμβάλει στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και σε μια πιο συμπεριληπτική ανάπτυξη;
  • Πώς πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο πλαίσιο οι μεγάλες επιχειρήσεις και ποιες οι προκλήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;
  • Πώς μεταφράζεται το νέο πλαίσιο για τις ελληνικές επιχειρήσεις; Αποτελεί άλλη μια τυπική νομική υποχρέωση ή μπορεί να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για πιο βιώσιμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές στρατηγικές;

 

1ο θεματικό τραπέζι – «Εκθέσεις Βιωσιμότητας: Ευκαιρίες & προκλήσεις για την Ευρώπη & την Ελλάδα»

Καλωσόρισμα και έναρξη εργασιών ημερίδας από τον Υπεύθυνο Ανάπτυξης του ΕΝΑ Παναγιώτη Κορκολή.

Συμμετέχοντες:

  • Μαρία Αλεξίου, Mέλος της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG), Πρόεδρος Δ.Σ. CSR Hellas και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. CSR Europe [Δείτε την παρουσίαση της Μ. Αλεξίου]
  • Πέτρος Κόκκαλης, Ευρωβουλευτής, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών (BUDG), της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) και της Επιτροπής Αλιείας (PECH) [Δείτε την παρουσίαση του Π. Κόκκαλη]

Συντονιστής: Γιάννης Ευσταθόπουλος, Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης ΕΝΑ

 

2ο θεματικό τραπέζι – «Επιχειρήσεις και ESG: Ευκαιρίες & προσκλήσεις»

Συμμετέχοντες:

  • Βασίλης Καρακούσης, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ομίλου ΤΕΜΕΣ
  • Παντελής Τζωρτζάκης, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας [Δείτε την παρουσίαση του Π. Τζωρτζάκη]
  • Ειρήνη Τσέβη, Σύμβουλος σε Θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στον ΑΔΜΗΕ
  • Θεοδώρα Αντωνακάκη, Δ/ντρια του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας της Τραπέζης της Ελλάδος

Συντονίστρια: Ευγενία Φωτονιάτα, Επικεφαλής Κύκλου Οικονομικής & Κοινωνικής Ανάλυσης ΕΝΑ

 

3ο θεματικό τραπέζι: «Οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων»

Συμμετέχοντες:

Παρέμβαση από τον Μανόλη Μανιούδη, Οικονομικό Αναλυτή ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ & διδάσκοντα Δι.Πα.Ε.

Συντονίστρια: Αγγελική Μητροπούλου, Επιστημονική συνεργάτιδα ΕΝΑ

Συμπεράσματα ημερίδας από τον Γιάννη Ευσταθόπουλο, Συντονιστή του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης ΕΝΑ


 

Όλη η ημερίδα, όπως μεταδόθηκε από το κανάλι του ΕΝΑ στο YouTube:

Eικόνες από την ημερίδα: