Τους τελευταίους μήνες, η διεθνής κοινότητα αναδεικνύει ολοένα και πιο συχνά τη σημασία της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή λόγω των εντεινόμενων επιπτώσεών της, τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες[1]. Οι τρέχουσες δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής έχουν εστιάσει σε μεγαλύτερο βαθμό στον μετριασμό του φαινομένου μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (climate-change mitigation). Αντιθέτως, λιγότερη σημασία έχει αποδοθεί στη διάσταση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (climate-change adaptation). Το γεγονός αυτό θέτει την ανάγκη επιτάχυνσης των δράσεων προσαρμογής ειδικότερα στις περιοχές και χώρες με υψηλότερη τρωτότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως η Μεσόγειος, όπου ανήκει και η Ελλάδα.

Η μεγαλύτερη έκθεση ορισμένων περιοχών σε φυσικές καταστροφές (π.χ. πλημμύρες, ξηρασία, πυρκαγιές) ή/και στις μακροχρόνιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (π.χ. ερημοποίηση, ανυδρία, υποβάθμιση υδάτων, άνοδος στάθμης της θάλασσας, υποβάθμιση ατμόσφαιρας και συνθηκών διαβίωσης στις αστικές περιοχές) εγκυμονεί ποικίλους κινδύνους: περιβαλλοντικούς κινδύνους (πχ υποβάθμιση οικοσυστημικών υπηρεσιών), κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και εργαζομένων, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λειτουργία βασικών υποδομών, απειλές για την ανάπτυξη της οικονομίας και την ευημερία του πληθυσμού (πχ υποβάθμιση τοπικών συνθηκών και μείωση απόδοσης τομέων της οικονομίας όπως ο τουρισμός, η αγροτική οικονομία, κλπ.) αλλά και για τη δημοσιονομική σταθερότητα (πχ κόστος αποζημιώσεων και αποκατάστασης ζημιών, μείωση δημόσιων εσόδων).

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ διοργάνωσε την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 στο Impact Hub Athens (Καραϊσκάκη 28, Αθήνα) την εκδήλωση (με φυσική παρουσία και livestreaming) Προσαρμογή & Ανθεκτικότητα της Ελληνικής Οικονομίας στην Κλιματική Αλλαγή: Τομεακές & Τοπικές Διαστάσεις.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν, ειδικότερα, πρόσφατες μελέτες και εργασίες του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΝΑ για την κλιματική προσαρμογή τομέων της ελληνικής οικονομίας (Γεωργία, Πολιτική Προστασία, Τουρισμός, Υγεία). Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, περιβαλλοντικών οργανώσεων και με τη συμμετοχή του κοινού.

Την εκδήλωση απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Ποιες είναι οι τρέχουσες και αναμενόμενες περιφερειακές και τομεακές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα;
 • Είναι η ελληνική οικονομία κατάλληλα προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;
 • Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες και οι σχεδιασμοί των περιφερειακών και τοπικών φορέων στο εν λόγω πεδίο;
 • Ποιες προτεραιότητες η Πολιτεία και οι φορείς της οικονομίας πρέπει να θέσουν σε υλοποίηση προκειμένου να διασφαλίσουν μια έγκαιρη και αποτελεσματική προσαρμογή στα νέα κλιματικά δεδομένα;

Η εκδήλωση, όπως μεταδόθηκε μέσω livestreaming:

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης


Καλωσόρισμα

 • Γιάννης Ευσταθόπουλος, Συντονιστής Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης ΕΝΑ: Διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο των πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Οι Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα και στις Περιφέρειές της

 • Δρ. Βασιλική Κοτρώνη, Διευθύντρια Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Ενότητα 1η: Οι τομεακές προκλήσεις της προσαρμογής – παρουσίαση μελετών του ΠΒΑ

Oι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον πρωτογενή τομέα της γεωργίας: Πολιτικές & μέτρα προσαρμογής:

 • Δρ. Χρίστος Τσαντήλας, Γεωπόνος, Δρ. Εδαφολογίας, πρ. Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ

Τουρισμός & Κλιματική Αλλαγή:

 • Δρ. Άγγελος Σωτηρόπουλος, Φυσικός, PhD, MSc

Πολιτικές πρόληψης και διαχείρισης επιπτώσεων έντονων καιρικών φαινομένων:

 • Δρ. Κώστας Λαγουβάρδος, Μετεωρολόγος – Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Η Υγεία εν μέσω κλιματικής αλλαγής:

 • Θάνος Μυλωνέρος, Εμπειρογνώμονας στα Συστήματα Υγείας και στη Δημόσια Υγεία, Συντονιστής Ομάδας Υγείας του ΕΝΑ

Συντονισμός 1ης ενότητας: Αγγελική Μητροπούλου, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου, επιστημονική συνεργάτιδα ΕΝΑ


Ενότητα 2η: Τοποθετήσεις – συζήτηση

Οι Δήμοι απέναντι στην κλιματική αλλαγή:

 • Απόστολος Καλογιάννης, Δήμαρχος Λαρισαίων
 • Χριστοφής Κορωναίος, Δήμαρχος Νισύρου

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης:

 • Ελισάβετ Γεωργιάδου, Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου – Σύμβουλος Ανάπτυξης της Ένωσης ΔΕΥΑ (ΕΔΕΥΑ)
 • Δημήτριος Μπιλάλης, Καθηγητής Βιολογικής Γεωργίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής πολιτικής, WWF Ελλάς
 • Ιωάννης Σπιλάνης, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος

Συντονισμός συζήτησης: Γιάννης Ευσταθόπουλος (ΠΒΑ)


Κλείσιμο & Συμπεράσματα


Δειτε αναλυτικά τις μελέτες του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση:

Επίσης:

 

[1]     Βλ. σχετικά: COP27, World Economic Forum/Global Risks Report, European Environment Agency, France Strategie.