Προγραμματικές & οργανωτικές προϋποθέσεις για μια προοδευτική συμπαράταξη

Οι νέες συνθήκες που ανακύπτουν μετά την έξοδο από την κρίση και τα προγράμματα προσαρμογής, οι ανάγκες και οι προκλήσεις που αναδεικνύονται για την κοινωνία και την οικονομία με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Συμφωνία των Πρεσπών και ο ρόλος της Ελλάδας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και οι εξελίξεις στην Ευρώπη αναδιατάσσουν το κομματικό και πολιτικό σύστημα, διαμορφώνοντας δυνατότητες ευρύτερων … Συνεχίστε να διαβάζετε το Προγραμματικές & οργανωτικές προϋποθέσεις για μια προοδευτική συμπαράταξη.