Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Ηλεκτρικές μεταφορές στην Ελλάδα: Τεχνολογικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές» διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ τη Δευτέρα 10 Μαΐου, στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Τεχνολογία και Κοινωνικές Ανάγκες σε συνθήκες Κλιματικής και Ψηφιακής Μετάβασης», ο οποίος είχε εγκαινιαστεί με την ημερίδα για τις «Δυνατότητες & προοπτικές από τη χρήση του πράσινου υδρογόνου».

Η Α’ Συνεδρία της ημερίδας, με συντονιστή τον Νικόλαο Φαραντούρη, Καθηγητή της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet, Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ενέργεια του Πανεπιστημίου Πειραιώς είχε ως θέμα «Τεχνολογικές και οικονομικές πτυχές της Ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και διεθνώς».

Κάνοντας εισαγωγή στη συζήτηση και δίνοντας το λόγο στο πάνελ, ο κ. Φαραντούρης εστίασε στη σημασία του πλαισίου για την ανάπτυξη της Ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στα στοιχεία για την κυκλοφορία ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, στις τάσεις σε κρίσιμα θέματα χρήσης μπαταριών και χρήσης υβριδικών μέσων, στα θέματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου, καθώς στο ζήτημα της ένταξης της Ηλεκτροκίνησης για επιβάτες και εμπορεύματα στη βιώσιμη κινητικότητα.

«Από τη λογική ιδιοκτησίας οχημάτων, στη χρήση τους μέσα από πολλαπλές επιλογές»

Η Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου, Συγκοινωνιολόγος, Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ανέφερε ότι το 2022 (κατά άλλους το 2026) θα είναι μία σημαντική χρονιά για την Ηλεκτροκίνηση (350 περίπου νέα μοντέλα θα είναι διαθέσιμα από όλους τους κατασκευαστές στην αγορά, θα υπάρξει εξίσωση της τιμής του συμβατικού αυτοκινήτου με αυτό του ηλεκτρικού, κ.ά.), χαρακτηρίζοντας το ως σημείο «μετάβασης» για την αγορά με αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

«Η Ηλεκτροκίνηση αλλάζει γρήγορα την αυτοκινητοβιομηχανία και καινοτόμες τεχνολογίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα ξεπερνούν τον κλάδο εντάσσοντας στην αγορά της Ηλεκτροκίνησης νέους τύπους επιχειρήσεων» υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «η παροχή των ηλεκτρικών οχημάτων as a service είναι η μεγάλη προοπτική για την Ηλεκτροκίνηση καθότι πετυχαίνει πολλαπλό θετικό αποτέλεσμα: Εκτός από την αύξηση της χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων υποστηρίζει τους πολίτες να εγκαταλείψουν την λογική της “ιδιοκτησίας” αυτοκινήτου και να αποδεχθούν την “χρήση” του ανάμεσα από πολλαπλές επιλογές (mobility as a service)».

Και συνέχισε λέγοντας ότι «η Ηλεκτροκίνηση πρέπει να συνοδεύεται από την καθαρή ενέργεια διαφορετικά δεν έχει νόημα να μειώνουμε το CO2 στις πόλεις και να το αυξάνουμε στην παραγωγή της ενέργειας».

Η κυρία Αϋφαντοπούλου ξεκαθάρισε ότι «η ανάπτυξη των δικτύων φορτιστών πρέπει να γίνει με εκτίμηση και της ζήτησης και όχι μόνο τα πληθυσμιακά στοιχεία», αφού «κινδυνεύουμε να έχουμε πληθώρα φορτιστών και να μην είναι οικονομικά βιώσιμες οι λύσεις παροχής και συντήρησης αυτών των δικτύων».

Τέλος, τόνισε ότι «η ενσωμάτωση των λύσεων Ηλεκτροκίνησής πρέπει να εντάσσεται σε μία διαδικασία μετάβασης των πόλεων σε έξυπνη ανάπτυξη μαζί με τους τοπικούς φορείς και προσαρμοσμένο στις ειδικές συνθήκες κάθε πόλης ή νησιού κ.λπ . Αυτό απαιτεί την παρακολούθηση του συστήματος κινητικότητας και την διάθεση των δεδομένων από τα έξυπνα συστήματα τα των πόλεων» καθώς και τις πόλεις ως «ζωντανά εργαστήρια».

[ Η παρουσίαση της Γεωργίας Αϋφαντοπούλου ]

«Η καθαρή (πράσινη) ηλεκτρική ενέργεια ουσιαστική και αναγκαία συνθήκη για να αποβεί η Ηλεκτροκίνηση θετική για το περιβάλλον»

Ο Γεώργιος Γιαννόπουλος, Καθηγητής, Aντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών αναφέρθηκε στο πλαίσιο για την ανάπτυξη της Ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. «Η Ηλεκτροκίνηση είναι μια τεχνολογία και πολιτική που εντάσσεται στην γενικότερη προσπάθεια για δημιουργία συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας ιδίως στις αστικές μας περιοχές. Εντάσσεται στο τετράπτυχο “Συνδεδεμένες” (με σύνδεση των οχημάτων στο φυσικό διαδίκτυο και τα συστήματα τηλεπικοινωνιών για δεδομένα και πληροφορίες) – “Αυτόνομες” (οδήγηση χωρίς οδηγό) – “Κοινόχρηστες” (εξασφάλιση χρήσης και όχι ιδιοκτησία του οχήματος) – και “Ηλεκτρικές” μεταφορές. Κύριος στόχος η μείωση των εκπομπών CO2 από το σύστημα των μεταφορών» ανέφερε.

«Οι πωλήσεις ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων σε παγκόσμια κλίμακα αυξάνονται αλματωδώς αλλά είναι ακόμη μικρό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων οχημάτων (4,2% παγκοσμίως). Το 2020 η Ευρώπη ήταν η πρώτη σε παγκόσμια κλίμακα στις πωλήσεις ηλεκτρικών και υβριδικών (είχε το 43% των παγκόσμιων πωλήσεων) με 2η την Κίνα» επισήμανε ο κ. Γιαννόπουλος τονίζοντας ότι «η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε “εμβρυακό” στάδιο πανευρωπαϊκά».

Κύρια σημεία που θα καθορίσουν την επιτυχία της Ηλεκτροκίνησης και την επίτευξη της απαραίτητης «κρίσιμης μάζας» αριθμού κυκλοφορούντων ηλεκτρικών και υβριδικών, δηλαδή του αριθμού που θα κάνει το όλο σύστημα βιώσιμο και αυτάρκες, είναι:

1. Παράλληλα με την στήριξη και προώθηση της αγοράς και χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων επιβάλλεται η ταυτόχρονη προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (η οποία όμως πρέπει να γίνει με δομημένο και οργανωμένο τρόπο π.χ. εθνικό χωροταξικό σχέδιο για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών).

2. Συστηματική παρακολούθηση της αγοράς (ηλεκτρικών οχημάτων) και ενδεχόμενες προσαρμογές αναθεωρήσεις μέτρων και νομοθετικού πλαισίου.

3. Ενδεικτικά πρόσθετα διορθωτικά μέτρα που θα μπορούσαν να εξεταστούν:

  • Διεύρυνση των δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» (π.χ. και σε εταιρίες ενοικίασης οχημάτων ή ξενοδοχεία, ανεξάρτητα από το αν είναι σε νησί ή όχι).
  • Διαφοροποίηση των επιδοτήσεων για αγορά ηλεκτρικού οχήματος ανάλογα με το εισόδημα όπως γίνεται με τις επιδοτήσεις για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των κτιρίων. Τα χαμηλά εισοδήματα πρέπει να επιδοτούνται περισσότερο και τα υψηλά λιγότερο ή καθόλου.
  • Μέτρα για την αντικατάσταση του στόλου συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά σε μεγάλους φορείς του Δημοσίου ή των ΔΕΚΟ (π.χ. ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, Δήμοι, κοκ).
  • Αύξηση του ποσού επιδότησης για την απόσυρση ταξί και απόκτηση ηλεκτρικού ταξί.
  • Δυνατότητα «μόχλευσης» του ποσού της επιδότησης με ισόποσο από τράπεζες.
  • Καθιέρωση ειδικής πινακίδας κυκλοφορίας για τα ηλεκτρικά οχήματα (π.χ. να έχει πράσινο χρώμα).

4. Είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί το δίκτυο διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας και η διαχείριση του για αποφυγή αιχμών αλλά ταυτόχρονα και η ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών (apps) για τη χρήση των δημόσιων φορτιστών ώστε να είναι δυνατή η «έξυπνη» αξιοποίησή τους π.χ. με επιλογή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, διαλειτουργικότητα συστημάτων πληρωμής, κοκ.

5. Το μέλλον της Ηλεκτροκίνησης θα εξαρτηθεί και από τις πολιτικές και τα μέτρα προώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων που θα ακολουθήσουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Η μέχρι σήμερα τάση είναι ενθαρρυντική αλλά πρέπει να μειωθούν οι τιμές και οι όροι απόκτησης των ηλεκτρικών οχημάτων ώστε να είναι φθηνότερα των συμβατικών. Αυτό με την εξέλιξη της τεχνολογίας (ιδίως των μπαταριών) ελπίζεται ότι θα γίνει σύντομα.

Ο κ. Γιαννόπουλος τόνισε ότι η καθαρή (πράσινη) ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί την ουσιαστική και αναγκαία συνθήκη για να αποβεί η Ηλεκτροκίνηση θετική για το περιβάλλον.

[ H παρουσίαση του Γεώργιου Γιαννόπουλου ]

«Η εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ως στοιχείο στρατηγικού σχεδιασμού βιώσιμης κινητικότητας»

Ο Απόστολος Μπιζάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Διευρωπαϊκής Εταιρίας Συμβούλων Μεταφορών Ανάπτυξης και Πληροφορικής – TREDIT ΑΕ, στην εισήγησή του αναφέρθηκε σε θέματα  σχετικά με τη σύνταξη των μελετών ΣΦΗΟ (Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων) που αυτή τη στιγμή προκηρύσσονται σε όλη την Ελλάδα, καθώς και την άμεση συνάφεια αυτών με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που επίσης εκπονούνται στον ίδιο χρόνο.

«Η συνάφεια με τα ΣΒΑΚ είναι σημαντική, ειδικά σε ότι αφορά στο στρατηγικό σχέδιο στάθμευσης, αλλά και στο ευρύτερο πλάνο αναδιανομής του δημόσιου χώρου» επισήμανε, ενώ χαρακτήρισε θεμελιώδη τη συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ «προκειμένου να ελεγχθούν τα σενάρια που θα προταθούν ανά Δήμο από τους μελετητές ως προς την εφικτότητά τους (τεχνική και χρηματο-οικονομική)».

Ο κ. Μπιζάκης επισήμανε ότι «εφόσον υλοποιηθούν με επιτυχία τα ΣΦΗΟ και εφαρμόζοντας μόνον τις ελάχιστες απαιτήσεις θα προκύψουν τουλάχιστον 15.000-20.000 θέσεις στάθμευσης και επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην επικράτεια.  Ο σχεδιασμός βάσης για την πενταετία προτείνεται να μείνει σε αυτό το επίπεδο». Πρόσθεσε ότι «τα ΣΦΗΟ θα πρέπει άμεσα να συμπεριληφθούν στα πλάνα υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου των αντίστοιχων ΣΒΑΚ.  Θα πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλοι δείκτες που να αντανακλούν στο επίπεδο διείσδυσης της Ηλεκτροκίνησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο».

Η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στη λογική ΒΟΤ (Βuild-Operate-Transfer) φαίνεται να είναι σκόπιμη, ειδικά σε συνδυασμό με μελλοντικές συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ελεγχόμενης στάθμευσης στις αστικές περιοχές, σύμφωνα με τον κ. Μπιζάκη. «Σαράντα ένας δήμοι της χώρας (<3.500 κατ.) δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα ενώ αποτελούν σχεδόν στο σύνολό τους περιοχές εξαιρετικής ομορφιάς με μεγάλη ανάγκη προστασίας του τουριστικού τους κεφαλαίου από τον θόρυβο και τις εκπομπές ρύπων» τόνισε.

[ Η παρουσίαση του Απόστολου Μπιζάκη ]

«Αναγκαία η επίτευξη ενός ενοποιημένου συστήματος για την Ηλεκτροκίνηση»

«Κοινωνία, Χωροταξία και Περιβάλλον» ήταν το θέμα της Β’ Συνεδρίας με συντονιστή τον Νίκο Χατζηαργυρίου, Καθηγητή ΕΜΠ, πρώην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ.

Στην εισήγησή του ο κ. Χατζηαργυρίου αναφέρθηκε στην επίδραση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, στη συνέργεια με τις ΑΠΕ και τις μελλοντικές τάσεις, σε ό,τι αφορά την Ηλεκτροκίνηση. Σημείωσε τη σημαντική επίδραση των οδικών μεταφορών στην εκπομπή αερίων (οι μεταφορές αντιπροσώπευαν το 25% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ το 2018), ενώ σχετικά με την Ελλάδα επισήμανε ότι έχει ιδιαίτερα υψηλό μ.ο. ηλικίας ΙΧ (15,4 έτη), το 50% του στόλου ΙΧ που κυκλοφορεί είναι παρωχημένης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, το 90% του στόλου αφορά κινητήρες βενζίνης, σημειώνοντας την αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων από το 2017 και μετά, ιδιαίτερα το 2020.

Υπογράμμισε ότι η Ηλεκτροκίνηση επηρεάζει τα δίκτυα μέσης τάσης, υπογραμμίζοντας ότι «το θέμα της φόρτισης δεν είναι θέμα ενέργειας αλλά αιχμής», υπογραμμίζοντας τη σημασία ύπαρξης τεχνολογιών όπως η έξυπνη φόρτιση ώστε να μην επιβαρύνεται το δίκτυο. «Η φόρτιση των αυτοκινήτων πρέπει να γίνεται στους κατάλληλους υποσταθμούς του δικτύου ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα παροχής και ανάγκη μεγαλύτερων επενδύσεων» τόνισε εκτιμώντας ότι η έξυπνη φόρτιση μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ως προς τις μελλοντικές τάσεις χαρακτήρισε αναγκαία την επίτευξη ενός ενοποιημένου συστήματος (ηλεκτρικά οχήματα – υποδομές φόρτισης – παροχή υπηρεσιών – επιχειρησιακές δραστηριότητες) για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών στις μεταφορές που θα περιλαμβάνει:

  • Ανάπτυξη υποδομών δικτύων με τέτοιο τρόπο που θα επιτρέπουν τη συνέργεια μεταξύ δικτύου και μεταφορών, με την ανάπτυξη τεχνικών έξυπνης φόρτισης.
  • Κατάλληλη ανάπτυξη των μέσων μεταφοράς, για την αξιοποίηση τεχνικών έξυπνης φόρτισης με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.
  • Συνέργειες μεταξύ αστικής ανάπτυξης, ανάπτυξης του δικτύου διανομής και οργάνωση συστημάτων μεταφορών.

«Είναι σημαντικό χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων να μπορούν να φορτίσουν το όχημά τους σε οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης με εύκολο και αποδοτικό τρόπο. Πρέπει να προσφέρονται τεχνικές έξυπνης φόρτισης ή τεχνικές V2G με παρόμοιο τρόπο σε όλη την Ευρώπη» σημείωσε, προσθέτοντας ότι «επομένως είναι καθοριστικής σημασίας η ύπαρξη διαλειτουργικότητας (interoperability), μεταξύ σταθμών φόρτισης αλλά και λύσεων φόρτισης (έξυπνη φόρτιση, V2G κλπ.)».

[ Η παρουσίαση του Νίκου Χατζηαργυργίου ]

«Στρατηγικό σχέδιο και σαφές νομοθετικό πλαίσιο για τον ενεργειακό μετασχηματισμό προς την Ηλεκτροκίνηση»

Ο Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Δρ. Παναγιώτης Παπαντωνίου υπογράμμισε ότι «η ύπαρξη σαφούς νομοθετικού πλαισίου αποτελεί τη βάση για τον ενεργειακό μετασχηματισμό προς την Ηλεκτροκίνηση» προσθέτοντας ότι «οι κίνδυνοι που αναδεικνύονται πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ένα στρατηγικό σχέδιο με σαφείς δράσεις και επιστημονικά τεκμηριωμένες αποφάσεις, ώστε να μετατραπούν σε ευκαιρίες για την επόμενη μέρα».

Ο κ. Παπαντωνίου, στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι «τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια αποτελούν στρατηγικά εργαλεία για τη μετεξέλιξη των πόλεων».

Και υπογράμμισε ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με όραμα, επιμονή και εμπιστοσύνη, πρέπει να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για το επόμενο βήμα στην Ηλεκτροκίνηση».

[ Η παρουσίαση του Παναγιώτη Παπαντωνίου ]

«Απαιτείται ολιστική προσέγγιση για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στις πόλεις»

Ο Τάκης Γρηγορίου,  Υπεύθυνος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Greenpeace, (Ελληνικό Γραφείο) τόνισε ότι είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) με πιο φιλόδοξους, βασισμένους στα επιστημονικά δεδομένα (science-based) στόχους, οι οποίοι να ευθυγραμμίζονται με ένα μονοπάτι μηδενικών εκπομπών ως το 2050 για την οικονομία και κατ’ επέκταση τον τομέα μεταφορών. Ταυτόχρονα επισήμανε ότι χρειάζεται άμεση πολιτική ανακοίνωση για τερματισμό πώλησης Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) το αργότερο το 2030. «Κάτι τέτοιο είναι αφενός απαραίτητο για έναν τομέα μηδενικών εκπομπών ως το 2050 (αποτελέσματα μοντελοποίησης). Αφετέρου, θα δώσει τα κατάλληλα σινιάλα στην αγορά για γρηγορότερη διείσδυση της Ηλεκτροκίνησης και με ιδίους πόρους όπου αυτό είναι εφικτό» ανέφερε. «Κατ’ επέκταση, η άμεση ανακοίνωση τερματισμού πωλήσεων ΜΕΚ το 2030 θα επιτρέψει την πιο αποδοτική και κοινωνικά δίκαιη αξιοποίηση των πόρων για μεγαλύτερη ενίσχυση υποδομών, στοχευμένων στόλων (π.χ. ταξί, ΜΜΜ κ.ά.) αλλά και χαμηλότερων εισοδημάτων» σημείωσε.

«Σε κάθε περίπτωση» κατέληξε, «απαιτείται ολιστική προσέγγιση η οποία θα μετατρέψει τις πόλεις μας σε περιοχές βιώσιμης αστικής κινητικότητας και θα μειώνει τα ιδιωτικά οχηματοχιλιόμετρα. Το υπό αναθεώρηση ΕΣΕΚ αποτελεί μία ευκαιρία για μία τέτοια προσέγγιση, η οποία θα πρέπει να πηγάζει από μία συμμετοχική διαδικασία με την εμπλοκή όλων των αρμόδιων υπουργείων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των συγκοινωνιολόγων και της κοινωνίας των πολιτών».

[ Η παρουσίαση του Τάκη Γρηγορίου ]

«Πράσινος μετασχηματισμός των μεταφορών – Σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης από την Ηλεκτροκίνηση και με την αποδοχή της κοινωνίας»

Ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ, στην εισήγησή του, τόνισε ότι η Ηλεκτροκίνηση και ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών αναδεικνύονται σε σημαντική μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κλάδου και αποτελούν πλέον κύριο πυλώνα μεταρρύθμισης για πράσινες, ασφαλείς και αποδοτικές μεταφορές στο πλαίσιο της νέας κινητικότητας των Έξυπνων Κοινωνιών. Πρόσθεσε ότι τίθεται στο επίκεντρο ως στρατηγική για τον πράσινο μετασχηματισμό των μεταφορών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνικό επίπεδο με αντίστοιχες πολιτικές ώθησης (Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΕΚ, Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση).

«Ο περιορισμένος αριθμός σταθμών φόρτισης, οι διαφορετικές τεχνολογίες, η ανεπαρκής πληροφόρηση, οι διαφορετικοί φορείς/πάροχοι, το κόστος του ηλεκτρικού οχήματος, οι περιορισμένες υπηρεσίες Ηλεκτροκίνησης θέτουν σημαντικές προκλήσεις για την ευρεία χρήση ηλεκτρικών οχημάτων. Αλλά και οι προοπτικές για ανάπτυξη νέων προϊόντων και ψηφιακών υπηρεσιών/δικτύων Ηλεκτροκίνησης, η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για διαχείριση δεδομένων που αποτελούν πλέον το επίκεντρο των εξελίξεων, η δημιουργία δυναμικών συνεργατικών ΙοΤ συστημάτων, πλατφορμών, κ.ά. δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για συνέργειες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα» τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Αμδίτη «οδηγούμαστε σε ένα οικοσύστημα Ηλεκτροκίνησης με ενσωμάτωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και συστημάτων σε ένα συνεργατικό και έξυπνο δίκτυο που βασίζεται στην εναρμόνιση και την δυναμική συνεργασία και ασφαλή επικοινωνία ανάμεσα σε όλα τα μέλη της αλυσίδας της Ηλεκτροκίνησης, εμπεριέχοντας και τις νέες τεχνολογίες και έννοιες όπως προκύπτουν μέσα από την έρευνα και τα αντίστοιχα έργα», συμπληρώνοντας ότι «και αυτό με τη σειρά του αποτελεί υποσύνολο του ευρύτερου οικοσυστήματος της έξυπνης ψηφιοποιημένης και ολοκληρωμένης κινητικότητας ανθρώπων και αγαθών».

Και τόνισε ότι «η επένδυση στις υποδομές και τα δίκτυα φορτιστών, στις ψηφιακές υπηρεσίες Ηλεκτροκίνησης και τις πλατφόρμες, στη βελτίωση του κόστους/κατανάλωσης ενέργειας του οχήματος (έξυπνη φόρτιση/τεχνολογίες μπαταρίας/ΑΠΕ), μέσω και της ενίσχυσης της κοινωνικής αποδοχής, οδηγούν σε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης», χαρακτηριστικά παραδείγματα επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της Ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.

[ Η παρουσίαση του Άγγελου Αμδίτη ]

Ολιστική προσέγγιση – συμμετοχικότητα – αξιοποίηση πόρων – εγχώρια παραγόμενη αξία

Στο κλείσιμο της ημερίδας, ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης του ΕΝΑ Παναγιώτης Κορκολής, συνοψίζοντας βασικά σημεία από τις εισηγήσεις, έδωσε έμφαση στην αναγκαιότητα ολιστικής προσέγγισης του ζητήματος της Ηλεκτροκίνησης, κάνοντας αναφοράς στις χωροταξικές, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές πτυχές που περιλαμβάνει.

Ταυτόχρονα στάθηκε στη σημασία της συμμετοχικότητας, με αλλαγή κουλτούρας και προτύπου κινητικότητας προς μια βιώσιμη κατεύθυνση, μέσω διαβούλευσης με την κοινωνία, όπως και στην κρισιμότητα της αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων κινητικότητας, καθώς και στο σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ηλεκτροκίνηση στην εγχώρια παραγόμενη αξία.

 

Δείτε ακόμη: