Η σημασία της νομικής επιστήμης έχει γίνει πλέον σαφής σε όλα τα στάδια και σε όλες τις περιπτώσεις προσπαθειών εφαρμογής στο πεδίο, πολιτικών που σχετίζονται με τα κοινά. Σχεδιάζοντας πολιτικές σε ένα νομικό περιβάλλον που αναγνωρίζει ως ιδιοκτησιακό καθεστώς μόνο το ιδιωτικό και το δημόσιο, είναι επόμενο να βρεθούμε αντιμέτωποι με την απουσία της αρμόζουσας φόρμας από τον νομικό μας πολιτισμό. Τα κοινά παραμένουν αόρατα για το νομικό πλαίσιο, όπως και για τη λογιστική και τα οικονομικά.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι σε όλες τις περιπτώσεις που είχαμε εφαρμογή πολιτικών ενίσχυσης των κοινών, η πολιτική διαδικασία πορεύθηκε χέρι-χέρι με τη νομική θεσμοθέτηση. Κοινή διαπίστωση από όσους νομικούς ενεπλάκησαν σε αυτή την περιπέτεια υπήρξε η δυσκολία εντοπισμού εκείνων των στοιχείων στο νομικό πλαίσιο που θα τεκμηρίωναν τη δυνατότητα αντιμετώπισης ενός πόρου ως κοινό, έναντι της παντοδύναμης ιδιωτικής ιδιοκτησίας.

Το Παρατηρητήριο των Κοινών του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ άνοιξε αυτή τη συζήτηση, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου με στόχο να ανιχνεύσει τα θραύσματα των Κοινών σε διαφορετικά επίπεδα του Δικαίου και να επιχειρήσει μία προαπεικόνιση του τι θα μπορούσε να συνιστά ένα Δίκαιο των Κοινών.

Συμμετείχαν:

Συντόνισε η Δώρα Κοτσακά, Δρ. Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Συντονίστρια Παρατηρητηρίου των Κοινών ΕΝΑ

 

Δείτε όλη την εκδήλωση – συζήτηση:

 

Εικόνες από την εκδήλωση: