Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο διαδικτυακός τόπος enainstitute.org είναι ιδιοκτησία του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Ιδεών & Πολιτικών ΕΝΑ (εφεξής ΕΝΑ). Το ΕΝΑ είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεξαμενή σκέψης, που έχει ως στόχο την τεκμηριωμένη επιστημονική ανάλυση και επεξεργασία εφαρμόσιμων προοδευτικών πολιτικών στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το ΕΝΑ αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου που διατηρεί. Στο πλαίσιο αυτό, έχει υιοθετήσει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι απολύτως συμβατή με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΕΕ 679/2016) και τη σχετική εθνική νομοθεσία. Στόχος της Πολιτικής Απορρήτου είναι να ενημερώσει τους επισκέπτες του ιστοτόπου του ΕΝΑ για τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την πλοήγηση σε αυτόν.

Με την πλοήγηση και χρήση του δικτυακού τόπου του ΕΝΑ, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και —εφόσον έχουν επιλέξει το σχετικό τετραγωνίδιο— αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ινστιτούτου. Σε κάθε περίπτωση, το enainstitute.org διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών του και εντός του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Εάν κάποιος επισκέπτης ή χρήστης της ιστοσελίδας του ΕΝΑ ΔΕΝ συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα, οφείλει να ΜΗ χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του enainstitute.org που προϋποθέτουν καταχώριση προσωπικών δεδομένων (π.χ. newsletter).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου είναι το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, που εδρεύει στην οδό Ζαλοκώστα 8 στην Αθήνα.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  1. To enainstitute.org συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

Α. Για να επικοινωνήσει μαζί σας

Το ΕΝΑ συλλέγει τις πληροφορίες σας όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του για να στέλνετε ερωτήσεις, σχόλια ή προτάσεις. Για το σκοπό αυτό, το enainstitute.org συλλέγει το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τυχόν παρέχετε στο ανοιχτό πεδίο της φόρμας επικοινωνίας.

Β. Για αποστολή ενημερωτικού δελτίου

Το enainstitute.org επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν σας στέλνει ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις δράσεις, τις δημοσιεύσεις και τις εκδηλώσεις του ΕΝΑ. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο (newsletter) του ΕΝΑ, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγραφείτε από τον κατάλογο παραληπτών/τριών ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας επιλέγοντας το σχετικό πεδίο στο τέλος του newsletter. Για την αποστολή ενημερωτικού υλικού το enainstitute.org επεξεργάζεται μόνο τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Γ. Για την εγγραφή σας ως μέλος του Ινστιτούτου

Το ΕΝΑ συλλέγει τις πληροφορίες σας όταν συμπληρώνετε τη σχετική αίτηση που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του με σκοπό την εγγραφή σας ως μέλος του Ινστιτούτου. Για το σκοπό αυτό, το enainstitute.org επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμό σας, το πατρώνυμο, το επάγγελμα ή την ιδιότητά σας, το τηλέφωνο, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τη διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής σας στέγης.

  1. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοτόπου enainstitute.org είναι απολύτως εμπιστευτικά. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν ο/η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο/η υπεύθυνος/η Δημοσίων Σχέσεων του ΕΝΑ, οι οποίοι έχουν δεσμευθεί για την τήρηση εχεμύθειας. Επιπλέον, διαθέτουμε επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα στοιχεία που συλλέγονται ηλεκτρονικά ή/και φυσικά καταχωρούνται για επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο λόγο. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί ο σκοπός που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας είτε θα διαγραφούν πλήρως είτε δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρά μόνον ανώνυμα, με μη αναγνωρίσιμο τρόπο, π.χ. για στατιστική ανάλυση. Ειδικά όσον αφορά την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε καταχωρίσει προκειμένου να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο (newsletter) του ΕΝΑ, σημειώνεται ότι διατηρείται για όσο χρονικό διάστημα σας αποστέλλεται το newsletter και πάντως όχι περισσότερο από έναν μήνα από τη διακοπή αποστολής του.

  1. Επισημαίνεται ότι το enainstitute.org δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί. Τη σχετική ευθύνη φέρουν οι τελευταίες, βάσει της Πολιτικής Απορρήτου που τηρεί η καθεμία.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ/ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Το enainstitute.org δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του σε τρίτους. Μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο:

α. Εάν έχει τη ρητή συγκατάθεσή τους

β. Εφόσον αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από το νόμο ή

γ. Εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του ιστοτόπου, τηρουμένων των εγγυήσεων της σχετικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, το enainstitute.org αναθέτει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη διεκπεραίωση ορισμένων υπηρεσιών και λειτουγιών του ιστοτόπου (π.χ. μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσα από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, επίλυση τεχνικών προβλημάτων από ΙΤ Experts). Στα πρόσωπα αυτά διαβιβάζονται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανατειθέμενων υπηρεσιών. Τα ως άνω πρόσωπα δεσμεύονται έναντι του ΕΝΑ ως προς την εχεμύθεια και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στα οποία αποκτούν πρόσβαση.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η ισχύουσα νομοθεσία σάς δίνει το δικαίωμα να ελέγχετε εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται νομίμως σε επεξεργασία («δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου»). Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας περί πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης ή διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των δεδομένων σας ανά πάσα χρονική στιγμή αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο [email protected].

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το ΕΝΑ γνωστοποιεί το γεγονός αμελλητί και, αν είναι δυνατόν, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα αποκτήσει γνώση αυτού, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκτός εάν η παραβίαση αυτή δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Εάν ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των οικείων φυσικών προσώπων, το ΕΝΑ ανακοινώνει την παραβίαση αμελλητί στο υποκείμενο των δεδομένων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΝΑ στέλνοντας e-mail στο [email protected]. Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να υποβάλετετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.