* Γράφει ο Λόης Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Το κείμενο που ακολουθεί επιχειρεί να καταδείξει πώς και γιατί οι πολιτικές δυνάμεις που άσκησαν τη διακυβέρνηση της χώρας κατά την προηγούμενη 40ετία απέτυχαν να προσελκύσουν επενδύσεις και να δρομολογήσουν τη σύγκλιση της Ελλάδας με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο εισοδήματος και (οικονομικής) ανάπτυξης.

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι το ίδιο διάστημα η χώρα όχι μόνον απέτυχε να βελτιώσει τη θέση της στον διεθνή καταμερισμό των έργων, μεγιστοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες και την πολυπλοκότητα της παραγωγής της, αλλά αντιθέτως σημείωσε σταδιακή υποχώρηση, με αποτέλεσμα να συμπαρασυρθεί προς τα κάτω και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Τέλος, τεκμηριώνεται η απόλυτη αλλά και η συγκριτική υστέρηση της Ελλάδας, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τις επιδόσεις άλλων χωρών παρεμφερούς επιπέδου ανάπτυξης, σε μια ακόμη σειρά βασικών οικονομικών μεγεθών όπως π.χ. οι εξαγωγές, οι δαπάνες για την Έρευνα & Ανάπτυξη ή οι  Άμεσες Ξένες Επενδύσεις.

Διαβάστε όλη τη μελέτη με τίτλο «Αποτελεσματική επενδυτική πολιτική για μια βιώσιμη & συμπεριληπτική ανάπτυξη»

 

Διαβάστε ακόμη: