Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Εξελίξεις

«Ανάγκη κοινωνικού διαλόγου για τις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης»

Η Επικεφαλής Ερευνήτρια του Eurofound για θέματα απασχόλησης Σταυρούλα Δημητριάδη μιλά στο Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ για τη δράση του  Ευρωπαϊκού…

Περισσότερα