Κείμενα Εργασίας

Τραπεζικός αποκλεισμός στην Ελλάδα και την Ευρώπη: Στοιχεία και Προοπτικές

Την τελευταία δεκαετία, λόγω και των μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, το ζήτημα του τραπεζικού αποκλεισμού απασχολεί ολοένα και…