Κείμενα Εργασίας

Πέρα από το δίπολο κρατικοποίηση – ιδιωτικοποίηση: προς την ανάδυση μεικτών σχημάτων άσκησης πολιτικής;

Σε συνθήκες απελευθέρωσης αγορών, είναι εφικτή η πρόσβαση όλων των πολιτών σε σύγχρονα και ποιοτικά βασικά αγαθά; Πώς διασφαλίζεται το…

Σημειώσεις Ανάγνωσης

Ο Τουρισμός φαινόμενο που κυλάει «αυτόματα» ή «αποτέλεσμα κοινωνικής κατασκευής και κανονιστικής ρύθμισης»;

Το βιβλίο του Μιχάλη Νικολακάκη «Μοντέρνα Κίρκη - Τουρισμός και ελληνική κοινωνία την περίοδο 1950-1974» αποτελεί το πρώτο σύντομο και περιεκτικό…