Κείμενα Εργασίας

Τραπεζικός αποκλεισμός στην Ελλάδα και την Ευρώπη: Στοιχεία και Προοπτικές

Την τελευταία δεκαετία, λόγω και των μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, το ζήτημα του τραπεζικού αποκλεισμού απασχολεί ολοένα και…

Κείμενα Εργασίας

Πέρα από το δίπολο κρατικοποίηση – ιδιωτικοποίηση: προς την ανάδυση μεικτών σχημάτων άσκησης πολιτικής;

Σε συνθήκες απελευθέρωσης αγορών, είναι εφικτή η πρόσβαση όλων των πολιτών σε σύγχρονα και ποιοτικά βασικά αγαθά; Πώς διασφαλίζεται το…