Οικονομία

Από την εταιρική κοινωνική ευθύνη στην κοινωνική τραπεζική

Μπορούν οι ελληνικές τράπεζες να υπερβούν τα όρια του υφιστάμενου επιχειρηματικού τους μοντέλου; Διαθέτουν το όραμα, τη βούληση και την ικανότητα να παράγουν κοινωνικές καινοτομίες στο πλαίσιο μιας…

Πολιτική

Συνοπτικός Οδηγός Δημόσιας Πολιτικής

Πώς σχεδιάζουμε, εφαρμόζουμε και αξιολογούμε μια δημόσια πολιτική; Με ποιους δείκτες και στόχους παρακολουθούμε την υλοποίησή της; Πώς τίθενται οι προτεραιότητες και με ποια κριτήρια; Μεταξύ ποιων εναλλακτικών σεναρίων επιλέγουμε; Πώς υπερβαίνουμε…