Οικονομία

Από την εταιρική κοινωνική ευθύνη στην κοινωνική τραπεζική

Μπορούν οι ελληνικές τράπεζες να υπερβούν τα όρια του υφιστάμενου επιχειρηματικού τους μοντέλου; Διαθέτουν το όραμα, τη βούληση και την ικανότητα να παράγουν κοινωνικές καινοτομίες στο πλαίσιο μιας…