Ευρώπη

Δελτίο Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #1

Με το Δελτίο Ευρωπαϊκών Εξελίξεων, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ επιλέγει να λάβει μέρος στο δημόσιο, συχνά συγκρουσιακό, διάλογο γύρω…