Ευρώπη

Δελτίο Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #3

Με το Δελτίο Ευρωπαϊκών Εξελίξεων, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ επιλέγει να πάρει μέρος στον δημόσιο, συχνά συγκρουσιακό, διάλογο γύρω…

Ευρώπη

Δελτίο Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #2

Με το Δελτίο Ευρωπαϊκών Εξελίξεων, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ επιλέγει να πάρει μέρος στον δημόσιο, συχνά συγκρουσιακό, διάλογο γύρω…

Ευρώπη

Δελτίο Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #1

Με το Δελτίο Ευρωπαϊκών Εξελίξεων, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ επιλέγει να λάβει μέρος στο δημόσιο, συχνά συγκρουσιακό, διάλογο γύρω…